Stroj na profilování kamene

Automatický profilovací stroj

Tento stroj automaticky sleduje model křivky (přímky) skrz sondu z optických vláken, automaticky profilová diamantovými kotoučovými pilami k řezání kamene křivkou (přímkou) a řemeslnými výrobky, pomocí invertoru ovládá podávání zleva doprava, upravuje rychlost podle kamenný kamarád ...

Profesionální technický inženýr, který vás provede

Podle svých skutečných potřeb vyberte nejrozumnější celkový postup návrhu a plánování